กฟผ. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เข้าประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” และหัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” โดยเปิดรับภาพถ่ายจากอุปกรณ์ถ่ายภาพทุกชนิด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง ผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rpst.or.th/egatphotocontest/

Visitors: 10,910,810