ปตท. คว้า 5 รางวัลจาก The Asset

นายธวัช ฉัตรชูพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ขวา) นายสรไนย เลิศอักษร ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต (กลาง) นางสาวจิตยาภา วงศาโรจน์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (ซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลจาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย รวม 5 รางวัล ได้แก่ The Asset Corporate Award ระดับ Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10) Best Initiatives in Innovation (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) จาก "The Soothsayer" ซอฟท์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพยากรณ์ความเสียหายและพฤติกรรมผิดปกติที่จะเกิดล่วงหน้าของเครื่องจักรในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ Best Initiatives in Social Responsibility จากผลงานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำ (Floating PV) Best Initiatives in Environmental Stewardship จากผลงานการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำ และ Best Investor Relations Team แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

 

Visitors: 9,671,516