กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน 5 ปีซ้อน

นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จากนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่ง กฟผ. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนการรักษามาตรฐานองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

Visitors: 9,638,483