อพวช. มอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด”

ดร.อภิญญาณ์ หทัยธรรม (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรการแข่งขันโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด ให้กับทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสามารถสร้างระบบขับเคลื่อนจักรยานด้วยลมอัดจากถัง ทำให้จักรยานเคลื่อนที่ได้ไกลถึง 5,765 เมตร ภายในเวลา 30 นาที ที่ลมอัดภายในถังอากาศ 100 บาร์ ณ โดมเอนกประสงค์อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 10,887,577