PTTOR สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย พาแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก PTT Station และ Café Amazon คว้ารางวัลแบรนด์ระดับโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR พร้อมด้วย คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ร่วมรับรางวัลในงาน The 2018 World Branding Awards Ceremony The State Apartment, Kensington Palace  ประเทศอังกฤษ  ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ World Branding Forum ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน ประกอบด้วย  การประเมินคุณค่าของแบรนด์  (Brand Valuation) การได้การรับการยอมรับจากสาธารณะโหวต (Public Online Voting)   และ ผลการวิจัยผู้บริโภคในตลาด  (Consumer Market Research) ทำให้แบรนด์ PTT Station และ Café Amazon ของ PTTOR ได้รับรางวัล Brand of the Year (National Tier 2018-2019) ในสาขา Petro/Gas Station category และ Retailer Coffee categoryตามลำดับ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ปัจจุบัน PTTOR มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 1,900 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่องมากว่า 25 ปี นอกจากนี้ ยังมีร้าน Café Amazon จำนวนกว่า 2,500 สาขา โดยกว่า 170 สาขา เป็นร้านที่เปิดดำเนินการอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่  ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ PTTOR  ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน จนได้รับการยอมรับในเวทีชั้นนำระดับโลก  สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกด้วย  

Visitors: 9,638,652