ปตท. และ บีไอจี ตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อขยายการใช้ไปยังอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และขยายตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  ของ ปตท. ไปยังกลุ่มผู้ใช้ก๊าซฯ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จากสถานะของเหลวของ LNG  ที่สามารถขนส่งได้ทางรถ จึงสะดวกต่อการขนส่งไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี โดยมี นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ซึ่งการขนส่งจะเริ่มจากคลัง LNG อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ไปยังลูกค้าก๊าซธรรมชาติกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Visitors: 10,138,130