พพ.ลุยจัดไทยแลนด์ เอเนอร์จี้ อวอร์ด ครั้งที่ 20 เปิดรับผลงานด้านพลังงานทดแทน-อนุรักษ์ฯ

พพ.เดินหน้า“ไทยแลนด์ เอเนอร์จี้ อวอร์ด 2019” ครั้งที่ 20 ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่วันนี้ ถึง พ..2561  หลังประสบความสำเร็จผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ  คว้า 69 รางวัล จาก 268 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าวันนี้ (8 ตุลาคม 2561) กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 โดย พพ. จัดต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งจะมีการเปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่สนใจสามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

นับเป็นความสำเร็จของกระทรวงพลังงาน ในการดำเนินโครงการ ประกวด Thailand Energy Awards จากจำนวนผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่ได้รับรางวัลปี 2561 จำนวน 69 รางวัล จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 268 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าประหยัดด้านพลังงานรวมมากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี นับว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

“เป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ที่พร้อมที่พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านพลังงานที่มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นพลังงาน 4.0 ซึ่งจะต้องมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และสามารถใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อมาผลิตพลังงานเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ” นายประพนธ์ กล่าว

สำหรับเงื่อนไขการการประกวด Thailand Energy Awards จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  โดย พพ.ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากเข้าร่วมโครงการฯ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำพูน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com เบอร์โทรศัพท์ 0 2184  2728 – 32 , 0 2223  0021 – 9

Visitors: 9,638,652