สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดอบรม CCPR รุ่นที่ 22

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22(Corporate Communications & Public Relations for Insurance Executive) หรือ CCPR #22 จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเปิดมุมมองแนวทางการทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันภัย

 

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital disruption: กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล” และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาพรวมธุรกิจประกันภัยและทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล” ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

Visitors: 239,378