ร่วมผนึกกำลัง PTTOR ไปรษณีย์ไทย และ 9 สถาบันการเงินของรัฐ มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมทางการเงิน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่าง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง  โดยร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในฐานะผู้ซื้อและกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชนในฐานะผู้ขาย เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการฯ นี้มีความสอดคล้องเป็นอย่างมากกับแนวคิด “ Living Community”  ที่ PTTOR ใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในปัจจุบัน ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางของชุมชน สร้างความผูกพัน ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดี ขึ้น โดยมี คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมผู้จัดการใหญ่ PTTOR ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจาก คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมผู้จัดการใหญ่  และ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมในพิธี อีกด้วย

 

Visitors: 10,887,576