เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลังปี 2018” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดแบรนด์ทรงพลังปี 2018 (The Most Powerful Brands of Thailand 2018) ในหมวดประกันชีวิต (Life Insurance) จาก นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ เอไอเอ ประเทศไทย สามารถครองรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในทุก 2 ปี โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำวิจัยโดยการสำรวจเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 24,824 ตัวอย่าง จึงถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ เอไอเอ ประเทศไทยโดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

Visitors: 245,386