เมืองไทยประกันชีวิต ปรับโฉมใหม่ ประกันชีวิตควบการลงทุน

            นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับโฉมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ให้มีความทันสมัย และ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย    มากขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งยังสร้างการรับรู้   ในประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนทั้ง 2 แบบ คือ  mDesign และ mOne

 โดยแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) จะใช้ชื่อว่า โครงการ mDesign โดย m มาจาก MTL หรือเมืองไทยประกันชีวิต ส่วน Design คือการออกแบบซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะของ     แบบประกันที่มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถออกแบบเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการ   ในทุกช่วงชีวิต ในขณะที่แบบประกันภัย เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1(ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) จะใช้ชื่อว่า โครงการ mOne ซึ่งบ่งบอกลักษณะเด่นคือการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ในด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้น mDesign และ mOne เป็นการรวมประกันชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งบริษัทฯ มีการคัดสรรกองทุนรวมคุณภาพมาแล้วอย่างดีถึง 27 กองทุน ครอบคลุมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ พร้อมกันนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองและรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตได้ตามต้องการ ทั้งการวางแผนเพื่อการศึกษา วางแผนเกษียณ และการวางแผนสร้างหลักประกันให้ครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับ mDesign ยังสามารถเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่จะเปิดตัวให้ชมกันในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เป็นครั้งแรกนั้น จะเป็นการนำเสนอ Story of Life ที่บอกเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของ คุณหมอ ฉัตรอดุลย์ สีนะพงษ์พิพิธ สามี       คุณทาทา ตั้งแต่ช่วงชีวิตโสด จนมาถึงช่วงชีวิตคู่และการสร้างครอบครัวในฐานะพ่อแม่ลูก ซึ่งคุณหมอเปิดโอกาสในการตัดสินใจ และยินดีให้น้องเรย์มีอิสระทางความคิด (Freedom) ของตัวเอง ผ่านมุมมองความชอบและความฝันที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมมองหาความคุ้มครองชีวิต ควบคู่กับโอกาสสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนที่ตอบโจทย์ในทุกจังหวะชีวิต ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign สามารถตอบสนองทุกความต้องการดังกล่าวได้ด้วยความยืดหยุ่น สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ได้ และในขณะเดียวกัน    ก็สามารถบริหารผลประโยชน์จากกรมธรรม์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการลงทุน ตามสโลแกนของผลิตภัณฑ์ที่ว่า ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้

Visitors: 239,388