กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม Green 4 Good ปี 2

คุณกาญจนา อนัตสมบูรณ์  AVP – Communications and CRบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิ  จัดกิจกรรม “Green 4 Good ปี 2” ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนอิสลสามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และโรงเรียนปัญญาวรคุณ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพื้นฐานการออม และความสำคัญของสุขภาพผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิล โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ได้มีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Visitors: 239,375