กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด” 4 ปีซ้อน

กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำความแข็งแกร่งมั่นคงขององค์กรด้วยการคว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Value” หรือ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2558-2561 โดย          ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เข้ารับรางวัลในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แสดงถึงศักยภาพ ความมั่นคง และความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย โดยปีนี้กรุงเทพประกันชีวิตมีมูลค่าแบรนด์ 46,327 ล้านบาท สูงสุดในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ไม่เฉพาะแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือแบบประกันใหม่ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรที่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายชีวิตของคนอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกันคู่ไปกับการสร้างความมั่งคง รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการขายและช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับประชาชน ทั้งการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางเงินที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ การพัฒนาคุณภาพการบริการในช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นให้กับทั้งตัวแทนและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือช่องทางออนไลน์  ทั้งการทำธุรกรรม การซื้อประกัน หรือการจัดการข้อมูลต่างๆ ของตนเองผ่านช่องทางที่เพิ่มมากขึ้น และใช้งานได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว พร้อมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตให้กรุงเทพประกันชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และมอบชีวิตที่มีความสุขมากกว่าให้แก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน”

ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018 จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จากการประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำนวณโดยนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินมูลค่าแบรนด์ออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน โดยเป็นแนวทางในการประเมินที่ได้รับการยอมรับจากภาควิชาการและภาคธุรกิจ 

การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน         ทุกหมวดธุรกิจในประเทศไทยในแต่ละปี รวมถึงเพื่อศึกษาเคล็ดลับในการนำพาแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จ อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจในเรื่องธุรกิจ การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 และในปีนี้ได้เพิ่มการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย     

 

            รางวัลนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิต ที่ได้รับต่อเนื่องมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกภาคส่วนในองค์กรได้มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวต่อไป

Visitors: 239,376