BKI มอบสินไหมฯ PA1st VIP กว่า 1 ล้านบาท

นายวิวัฒน์ กาญจนวิจิตร   (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKIป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1st VIP จำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายยงยุทธ ทันบำรุง (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นสามีของนางสุนีย์ ทันบำรุง ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนายไพฑูรย์ หนูมูล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2561

Visitors: 239,378