เอ็นจีวี ใหม่ แรงกว่า ไกลกว่า พร้อมบริการ เริ่ม 16 ก.ย.61

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า  จากผลการสำรวจตลาดผู้ใช้เอ็นจีวีพบว่า ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถเอ็นจีวี และต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด ปตท. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก๊าซเอ็นจีวีด้วยการเพิ่มค่าพลังงาน (Wobbe Index : WI)ให้สูงขึ้น เพื่อให้รถยนต์มีอัตราเร่งดีขึ้น ได้ระยะทางมากขึ้น  และประหยัดเชื้อเพลิง  โดยผ่านการทดสอบจาก สถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ในการนี้ ปตท. ได้กำหนดจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวีคุณภาพใหม่ ที่สถานีบริการเอ็นจีวี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 นี้  เพื่อให้ผู้ใช้รถเอ็นจีวีได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกับมีแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถเอ็นจีวี และประชาชนรับทราบ ผ่านแคมเปญ “เอ็นจีวี คุณภาพใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มมลพิษ”  เพื่อสื่อความถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และตอกย้ำภาพลักษณ์ก๊าซ
เอ็นจีวีเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ

 

“ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมกันนี้ การดูแลบำรุงรักษารถเอ็นจีวีด้วยการตรวจสภาพรถและอุปกรณ์เอ็นจีวี   และการปรับจูนระบบเอ็นจีวี ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้รถต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ก๊าซเอ็นจีวีมีความปลอดภัย และเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานทั้งนี้
หากมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่
PTT Contact  Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง”  นายศักดิ์เฉลิม กล่าวเสริมในตอนท้าย

Visitors: 10,138,132