ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปตท. จัดงาน “ปลูกข้าวดำนา ณ ป่าวังจันทร์”

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “ปลูกข้าวดำนา ณ ป่าวังจันทร์” ในแปลงวนเกษตร พื้นที่วิจัยปลูกป่าศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วย การลงแขกปักดำ “กล้าข้าวหอมพันธุ์นางพญาแม่ทองดำและกล้าข้าวเหนียวพันธุ์จันท์โอชา” เพื่อสานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองโบราณของภาคตะวันออก สืบสานประเพณีวิถีดั้งเดิมชาวนาไทย พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคี     รอบศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ควบคู่การร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม