กฟผ. ร่วมกับ กฟภ. เชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเกาะลันตาขาดกลางทะเล หลังเหตุเสากระโดงเรือยอร์ชเกี่ยวสายไฟขาด

นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 07.45 น. เกิดเหตุเสากระโดงเรือยอร์ชเกี่ยวสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อยกับเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ขาดกลางทะเล โดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกาะลันตา ได้แจ้งเหตุมาที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. เพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกับเสาไฟฟ้าที่เป็นโครงเหล็ก กฟผ. จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานบำรุงรักษาสายส่ง จำนวน
20 คน เข้าปฏิบัติการร่วมกับ กฟภ. โดยเร่งดำเนินการแก้ไข ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น.
จนแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟได้ในเวลา 22.00 น.

                การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ แม้จะเป็นการทำงานที่ยากลำบาก เนื่องจากเป็นสายส่งไฟฟ้าที่ส่งข้ามทะเล แต่ทั้งสองหน่วยงาน กฟผ. และ กฟภ. ก็สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอได้ทันเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยเช่นกัน” ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. กล่าว

                สำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่เกาะสมุย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ส่งนักประดาน้ำจำนวน 10 คน เข้าปฏิบัติการร่วมกับ กฟภ. เพื่อค้นหาจุดชำรุดเคเบิลใต้น้ำในทะเล โดยจะเร่งค้นหาให้พบสาเหตุโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอให้เร็วที่สุด