เมืองไทยประกันภัย ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 WHAT THE FACT? แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย

 

 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และฐานะรองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ส่งตัวแทนพนักงานเมืองไทยประกันภัย ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 WHAT THE FACT? แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลยโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) เมืองไทยประกันภัยในฐานะสมาชิกชมรม จรรยาบรรณ หอการค้าไทย และหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ต่างแสดงเจตจำนง และกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาและร่วมมือกันช่วยขจัดการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย

Visitors: 9,660,182