อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผนึกกำลัง สวทช.เฟ้น สตาร์ตอัพ ร่วมพัฒนาเมืองในอนาคต

 

 

 

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ลำดับที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดงาน “Muang Thong Thani Smart Living Innovation Pitching” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองทองธานีให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่มุ่งสู่ความยั่งยืน สะดวกสบาย เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้คน โดยมีผู้นำเสนอนวัตกรรม รวม 8 ทีม ประกอบด้วย 2 NSTDA Startup 1 หน่วยวิจัย 5 Startup เช่น UNAI-แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลตำแหน่ง เส้นทางการเคลื่อนที่ของคนหรือวัตถุ ,Nano Coating-นํ้ายาเคลือบพื้นผิวโซลาร์เซลล์,ECUTEC-นวัตกรรม Smart Electronic สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงาน , Greentek Ozone Solution-ระบบบริหารจัดการ ซักผ้า ไม่ใช้สารเคมี ประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน เป็นต้น  

Visitors: 10,151,115