วิริยะประกันภัย เพิ่มประสิทธิภาพบริการสินไหมทดแทน “การรับประกันภัยขนส่งสินค้า”

 

 

นายสยม โรหิตเสถียรรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ)ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสินไหมทดแทนด้านการรับประกันภัยขนส่งสินค้า ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ โครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านงานสินไหมฯ ให้มีความชำนาญมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและชัดเจน พร้อมปฏิบัติงานให้คำปรึกษาและพิจารณาสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมขยายผลการจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับประกันภัยขนส่งสินค้าให้แก่บุคลากรของวิริยะประกันภัยในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ออกสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

Visitors: 9,660,262