กฟผ. ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ หนุนการทำงานของทีมแพทย์ในพื้นที่คลองเตย

 

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในโครงการ พลังงานร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

Visitors: 10,910,801