ธ.ก.ส. ร่วมรับนโยบายนายกฯ เดินหน้าเตรียมการพักหนี้เกษตรกร

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง  โดยมีนโยบายสำคัญที่  ธ.ก.ส. ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ซึ่งหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายอย่างเป็นทางการ ธ.ก.ส. ได้เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการประกาศรายละเอียดของโครงการในลำดับต่อไป

 

Visitors: 9,660,194