มอบสิ่งของช่วยเหลือน้องๆพิการด้อยโอกาสบ้านราชาวดีชาย นนทบุรี

 

ศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO FIN Infinity เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA โดยคุณปวฎา บุตรศรี ประธานสโมสรเลขาเดือนทอง  นำน้องๆเลขาธิการและแม่บ้านจัดกิจกรรมสัมนา Outing ประจำปี มีกิจกรรม CSR มอบสิ่งของช่วยเหลือน้องๆพิการด้อยโอกาสบ้านราชาวดีชาย นนทบุรีระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2566ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ท คลองโคน สมุทรสงคราม

Visitors: 9,660,259