มท. 2 นำ กปน. มอบเงิน 3 ล้าน ให้ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 พร้อมมอบน้ำดื่มของ กปน. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการ กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจร่วมต้านภัย COVID-19

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายชัยทัต แซ่ตั้ง นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหาร กปน. มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ผศ.นพ. ปรีดิ์ นิมนามนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้รับมอบ 

 

มท. 2 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลหลายแห่งจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนอาคารสถานที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที กปน. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานด้านการแพทย์ โดยบริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าให้กับโรงพยาบาล ตามโครงการ กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจร่วมต้านภัย COVID-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้สละแรงกายแรงใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ในวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564 ยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนลด-เลิกสูบบุหรี่ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เพราะการสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อหรือสัมผัสเชื้อ COVID-19 ได้มากขึ้น ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยขณะสูบบุหรี่ พร้อมกันนี้ มท. 2 ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุด

ด้าน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวขอบคุณ กปน. ในการกำกับดูแลของท่าน มท. 2 ที่ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ รวมทั้งมอบน้ำดื่ม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Visitors: 9,638,490