ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาหนองหาน สาขาบ้านดุง สาขาอุดรธานี สาขาเพ็ญ และสำนักงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามข้อมูลและรับข้อเสนอแนะในการให้บริการ โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้  ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 โดยมีเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile แล้วกว่า 35,558 ราย จากเป้าหมาย 66,706 ราย จำนวนหนี้กว่า 5,251 ล้านบาท ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ ยังตรวจเยี่ยมขั้นตอนการเตรียมพร้อมมาตรการพยุงราคาข้าว ปีการผลิต 2566/67 ตามมติ ครม. ได้แก่ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 (ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่)เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากส่งผลให้ราคาตกต่ำและเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ และในโอกาสนี้ ได้ร่วมพูดคุยและขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง เพื่อลุ้นรางวัล Grand Prize 60 ล้าน และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 77 ล้านบาททุกงวด รีบซื้อก่อนหมดผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

Visitors: 10,151,065