ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรัชดาภิเษก บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนรัชดาภิเษก ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564) ตั้งแต่เวลา 21.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (เลื่อนจากคืนวันพุธที่ 7 เมษายน 2564) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

·       ถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ซอยรัชดาภิเษก 1 ถึงตลาดพลู   การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ

โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง ศูนย์บริการประชาชนโทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

 

Visitors: 10,910,814