กปน. ชวนใช้ช่องทาง กปน. ออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

 

นายคมกฤช  ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า ตามที่ กปน. ประกาศงดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำประปาและการรับคำร้องต่าง ๆ ณ สำนักงานประปาสาขาและจุดบริการทุกแห่งชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14-31 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Covid - 19 ของรัฐบาล นั้น

กปน. ขอเชิญพี่น้องประชาชนใช้ช่องทาง กปน. ออนไลน์ ในการชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ได้ตลอด24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าน้ำปกติหรือเกินกำหนด ดังนี้ 

 จ่ายค่าน้ำปกติ (ไม่ค้างชำระ) ชำระได้ที่  •  แอปพลิเคชัน MWA onMobile  โดยตัดผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card  และ Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ • เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th  •  แอปฯ ของตัวแทนรับชำระเงินต่าง ๆ

 จ่ายค่าน้ำ กรณีชำระเกินกำหนด และกรณีถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว ชำระได้ที่ • เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th  • แอปฯ MWA onMobile  / ShopeePay   • เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี โลตัส CenPay

โดยทั้งสองกรณี จะมีค่าบริการหากชำระกับตัวแทน

พิเศษแอปฯ Krungthai Next เป๋าตัง และ TMB Touch เฉพาะบัญชี TMB All Free / BluePay ไม่มีค่าบริการ

หมายเหตุ การชำระค่าน้ำประปา

 กรณีเกินกำหนดมีค่าธรรมเนียมผ่านตัวแทน 15 บาท

 กรณีเกินกำหนดและถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว ค่าธรรมเนียม 107 บาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand  และ MWA call center โทร. 1125 หรือทาง Line Official Account : @MWAthailand

Visitors: 10,910,819