ครั้งแรก กปน.การเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์ “ASIAN WATER PARTNERSHIP (AWP) Webinar” การรับมือวิกฤตการณ์และการจัดการน้ำที่ยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญ 8 ประเทศทั่วโลกพร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจรับฟังฟรี! 26 สิงหาคม นี้

 

การประปานครหลวง (กปน.) โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปา กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ ASIAN WATER PARTNERSHIP (AWP) Webinar ซึ่งเป็นครั้งแรกของ กปน. ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาออนไลน์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ภายใต้หัวข้อ “Practice in Incident Management & Water Resilience” หรือแนวปฏิบัติในการรับมือวิกฤตการณ์ และการจัดการน้ำที่ยั่งยืน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ อาทิ การระบาดของโควิด-19 (Covid-19 pandemic) สภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง (Climate change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานเกี่ยวกับการประปาชั้นนำร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวิธีที่แตกต่างกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ อาทิ บังคลาเทศ เวียดนาม อิสราเอล ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

- ENGR. Taqsem A. Khan, Managing Director and CEO ประปาเมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ (Dhaka WASA) ในหัวข้อ Challenges of COVID-19 and Way Forward 

- Mr. Truong Cong Nam, Chairman of the Board ประปาเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม (HueWACO)  ในหัวข้อ Safe Water Supply - Water Security towards Smart Water Management (Water 4.0)

- นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์หลากหลายมิติ ทั้งในบทบาทผู้บริหารระดับสูง และโฆษก กปน. ในหัวข้อ Incident Management: Experience from the case of DN 1200 Trunk Main Break

 กปน. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ASIAN WATER PARTNERSHIP (AWP) Webinar ผ่านทางไลฟ์ Facebook : M-WIT MWA Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

 

 

Visitors: 10,887,600