การเคหะแห่งชาติรับมอบสนามบาสเกตบอลในบ้านเอื้ออาทรฯ สมุทรปราการ (พร้อมมิตร1) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

 

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับมอบสนามบาสเกตบอลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1) จากนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติบนบก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รวมถึงมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1) โดยมี นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ สนามบาสเกตบอล โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ(พร้อมมิตร 1)


ทั้งนี้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหม่แทนสนามเดิมที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อให้ชาวชุมชนได้ใช้สนามสำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายหรือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่มั่วสุมเสพยาเสพติดอีกด้วย

 

Visitors: 10,151,114