กปน. จับมือ 2C2P ลดค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา เพียง 7 บาทต่อรายการเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้

 

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (2C2P) เชิญชวนทุกท่านร่วมกันลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัส COVID-19 จัดโปรโมชันพิเศษ ลดค่าบริการในการรับชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ easyBills ของ 2C2P เหลือเพียง 7 บาทต่อรายการ (จากเดิม 9 บาทต่อรายการ) สำหรับทุกยอดชำระ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565

        ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด (VISA) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ easyBills ของ 2C2P ด้วยเช่นกัน ในอัตราค่าบริการ 11 บาทต่อรายการ สำหรับยอดการชำระ 0 - 5,000 บาท ส่วนการชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตเจซีบี และบัตรเครดิตยูเนียนเพย์ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ easyBills ของ 2C2P จะมีอัตราค่าบริการ 6 บาทต่อรายการ    

 

 

 

 

Visitors: 9,671,572